Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2009 | Styczeń | Termin KOP 9.4

Termin KOP 9.4

data publikacji: 16-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.4/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty zaplanowane jest na dzień 19 stycznia 2009 r. W trakcie obrad Komisja Oceny Projektów będzie rozpatrywać wnioski, których protest został rozpatrzony pozytywnie. Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.