Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Beneficjenci sektora finansów publicznych

data publikacji: 20-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż wszyscy beneficjenci sektora finansów publicznych winni składać wraz z wnioskiem o płatność oświadczenie informujące o tym, ile wydatków zostało zapłaconych z paragrafów majątkowych tzn. §6208, §6209. W oświadczeniu, które należy dołączyć do wniosku o płatność winny być wykazane tylko te wydatki, które w księgach rachunkowych beneficjenta widnieją jako wydatki inwestycyjne. Jednocześnie przypominam, że nie wszystkie wydatki w ramach cross-financingu muszą stanowić wydatki inwestycyjne w myśl przepisów Ustawy o finansach publicznych. Powyższe jest niezbędne w celu prawidłowego rozliczenia dotacji rozwojowej danego roku.