Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przesunięcia kwoty dotacji pomiędzy poszczególnymi latami

data publikacji: 20-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w przypadku gdy Beneficjent ma zamiar dokonać przesunięcia kwoty dotacji pomiędzy poszczególnymi latami, przedmiotową zmianę należy uwzględnić wyłącznie we wniosku Beneficjenta o płatność. Niniejsza zmiana nie wymaga aneksowania umowy o dofinansowanie realizacji projektu (zmianie nie ulega Harmonogram płatności, będący Załącznikiem nr 4 do umowy o dofinansowanie realizacji projektu).