Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Bilans realizacji projektu systemowego

data publikacji: 26-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o obowiązku składania przez Beneficjentów Działania 7.1 PO KL bilansu realizacji projektu systemowego. Składanie bilansu ma na celu przedstawienie skumulowanych wartości osiągniętych wskaźników realizacji projektu oraz poniesionych w ramach projektu wydatków.

Bilans, dotyczący projektów realizowanych w roku 2008, należy złożyć w terminie 10 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez WUP w Poznaniu wniosku o płatność za ostatni okres rozliczeniowy.

Do pobrania: Bilans realizacji projektu systemowego