Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Oznaczanie projektów w ramach Działania 6.2

data publikacji: 28-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż uczestnicy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (osoby fizyczne, które otrzymają bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej) nie są zobligowani do stosowania zasad dotyczących oznaczania projektów i oznaczania miejsca pracy czy materiałów zakupionych w ramach dotacji.

Obowiązek stosowania Planu komunikacji i Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL spoczywa na Beneficjentach, którzy są zobowiązani do oznaczania projektów i informowania opinii publicznej o uzyskanym dofinansowaniu. Ponadto, w przypadku bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej Beneficjent, który przekazuje dotację powinien w umowie zapisać informację, że dotacja na założenie działalności gospodarczej jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz oznaczyć taką umowę obowiązującymi w PO KL logotypami.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje także, że jeżeli osoba, która otrzymała bezzwrotną dotację ze środków EFS chciałaby poinformować opinię publiczną, że jej firma powstała przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego to ma taką możliwość.