Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Znowelizowany Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL

data publikacji: 05-06-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 1 czerwca 2009 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Nowa wersja dokumentu jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w przypadku konkursów otwartych, w których aktualnie prowadzony jest nabór wniosków obowiązują zapisy dotychczasowej wersji (z dnia 20 lutego br.) powyższego dokumentu.