Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 9.4

data publikacji: 03-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 19 stycznia 2009 r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Lp.
Beneficjent
Siedziba
Tytuł
Liczba punktów
1.
Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła"
ul. Chopina 2c
41-400 Mysłowice
Przystosowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego
72,5pkt.
2.
Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła"
ul. Chopina 2c
41-400 Mysłowice
Dyrektor-innowator - dyrektor szkoły jako innowator rozwoju zawodowego nauczycieli
i placówki oświatowej, którą zarządza
70,5 pkt.
3.
Gmina Piła
ul. Plac Staszica 10
64-920 Piła
Nowoczesny pracownik sektora oświaty w Gminie Piła - szkolenia z ICT
65,5 pkt.