Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zwrot środków dotacji rozwojowej

data publikacji: 05-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zwrot środków dotacji rozwojowej niewykorzystanych przez Beneficjentów w 2008 r. nastąpi w najbliższym terminie. Środki w wysokości dokonanego uprzednio zwrotu oraz zgodnie z tytułem przelewu, zostaną przekazane beneficjentom automatycznie na rachunek projektu. Warunkiem koniecznym otrzymania środków jest prawidłowo sporządzony raport kasowy na podstawie, którego Beneficjent w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2009 r. przekazał środki na rachunek, z którego je otrzymał. Należy zaznaczyć, iż środki te mają charakter niewygasający. W związku z powyższym należy je rozliczyć do 31.03.2009 r. (tj. złożyć wniosek o płatność).