Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualna wersja Generatora Wniosków Płatniczych

data publikacji: 09-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 30 stycznia br. obowiązuje Generator Wniosków Płatniczych w wersji 1.0.4, dostępny do pobrania na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl. Beneficjenci, przy rozliczaniu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, są zobowiązani do przygotowywania wniosków o płatność wygenerowanych w nowej wersji Generatora Wniosków Płatniczych (GWP 1.0.4).