Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłaszanie konkursów w 2009 r.

data publikacji: 10-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkursy w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będą ogłaszane zgodnie z Planami działania na rok 2009. Dokładne daty otwarcia konkursów zostaną wyznaczone w terminie późniejszym. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl.