Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dokumenty dotyczące promocji EFS

data publikacji: 10-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 4 lutego 2009 r. obowiązuje nowa wersja Planu komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nowe wersje dokumentów są dostępne do pobrania na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty/Dokumenty dot. promocji EFS.