Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Komisja Oceny Projektów 8.1.2

data publikacji: 13-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe zaplanowane jest na dzień 16 luty 2009 r. W trakcie obrad Komisja Oceny Projektów będzie rozpatrywać wnioski, których protest został rozpatrzony pozytywnie. Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.