Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Grupa docelowa w ramach Poddziałania 6.1.1

data publikacji: 26-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL studenci studiów dziennych nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Przypominamy, iż pomoc w ramach Poddziałania 6.1.1 kierowana jest do osób pozostających bez zatrudnienia oraz jednocześnie zdolnych i gotowych do jego podjęcia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.