Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Obrady komisji ds. przyznawania pomocy stypendialnej

data publikacji: 27-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 23 lutego br. rozpoczęła obrady powołana przez Dyrektora WUP w Poznaniu komisja ds. przyznawania pomocy stypendialnej uczniom szczególnie uzdolnionym w ramach projektu systemowego WUP w Poznaniu, w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, w celu dokonania oceny merytorycznej wniosków złożonych przez kandydatów na stypendystów. Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, że w ramach ogłoszonego naboru do WUP w Poznaniu wpłynęło 1027 wniosków.