Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2009

data publikacji: 03-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2009. Poszukiwani są kandydaci, którzy działają na rzecz lokalnego rozwoju i lokalnych społeczności, wykorzystując w tym celu szerokie możliwości, jakie stwarzają Fundusze Europejskie. Ministerstwo pragnie w ten sposób wyróżnić i nagrodzić osoby najbardziej zaangażowane w realizację projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Kandydatem może być pomysłodawca projektu, autor lub współautor wniosku o dofinansowanie, jak również osoba bezpośrednio zaangażowana w realizację projektu. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do dnia 6 marca 2009 r. Kandydata do konkursu EUROLIDER 2009 mogą zgłaszać osoby fizyczne, jak również instytucje lub organizacje. Do udziału w konkursie można zgłosić więcej niż jednego kandydata.

Szczegółowe informacje o Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronach internetowych www.mrr.gov.pl i www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas II Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się 7-8 maja 2009 r. w Warszawie.

Do pobrania: