Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 8.1.2

data publikacji: 09-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniu 17.02.2009 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe.

M-ce
Tytuł projektu
Nazwa beneficjenta
Adres
Średnia
ocen
1.
Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki - trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. Wielkopolskiego
AP Consulting Ewelina Podziomek
Os. Leśne 15B/78
62 – 028 Koziegłowy
68