Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wsparcie stypendialne dla doktorantów

data publikacji: 09-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zostały zakończone prace mające na celu zwolnienie Doktorantów z obowiązku rozliczania otrzymanego stypendium. W związku z powyższym zmianie uległ Regulamin określający zasady rekrutacji, warunki i tryb przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” Poddziałania 8.2.2, Działania 8.2, Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ponadto WUP w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z nowym Regulaminem określającym zasady rekrutacji, warunki i tryb przyznawania stypendiów Doktorant zobligowany jest do dostarczenia dwóch sprawozdań merytorycznych (wzór w załączniku) z przedstawionego we wniosku harmonogramu pracy potwierdzonych przez promotora za okres: 

  • od 1 września 2008 r. do 31 stycznia 2009, w terminie do 16 marca 2009 r.
  • od 1 lutego do 31 czerwca 2009 r., w terminie do 15 lipca 2009 r.


Plik do pobrania: