Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013

data publikacji: 12-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 20 lutego 2009 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Nowa wersja dokumentu jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty/Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w przypadku konkursów otwartych, w których aktualnie prowadzony jest nabór wniosków obowiązują zapisy dotychczasowej wersji powyższego dokumentu.