Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zwolnienie podatkowe w ramach Działania 6.2

data publikacji: 12-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów projektem rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów), wobec uczestników projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, którzy na etapie realizacji wsparcia doradczo-szkoleniowego (przed przyznaniem środków na rozwój przedsiębiorczości) zarejestrują działalność gospodarczą lub zarejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym, będzie stosowane zaniechanie poboru podatku dochodowego. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż w momencie wydania powyższego rozporządzenia informacja na ten temat ukaże się na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl.