Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 7.2.1

data publikacji: 17-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 19-23.01.2009 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

LISTA RANKINGOWA w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Miejsce
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Adres
Średnia
ocen
1.
ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek
Nowe kwalifikacje - lepsze perspektywy
ul. Lipowa 1,
63-800 Gostyń
95
2.
Konińskie Towarzystwo Trzeźwość
Rozwój turystyki, agroturystyki, kuchni regionalnej i rzemiosła artystycznego - szansą na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i biernych zawodowo
ul. PCK 13,
62-500 Konin
94
3.
Dom Opiekuńczo - Wychowawczy dla Dziewcząt im. bł. Marii Karłowskiej w Poznaniu
Równy start w dorosłość
ul. Piątkowska 148,
60-650 Poznań
91
4.
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie
Aktywny niepełnosprawny w powiecie konińskim
ul. Szeroka 8,
62-506 Konin
90
5.
Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń
e-Integracja wielkopolskie 2008
ul. Sienkiewicza 1,
39-300 Mielec
89,5
6.
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości
"Nowe możliwości"
ul. Strzelecka 20/8a, 61-846 Poznań
89,5
7.
Fundacja DOMIN
Alternatywy dla młodzieży z wielkopolski
ul. Przasnyska 16b/6, 01-756 Warszawa
87,5
8.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Okno na świat
ul. Kopernika 4a,
63-900 Rawicz
87,5
9.
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS
SZANSA
ul. Konwiktorska 9,
00-216 Warszawa
85,5
10.
Signa Sp. z o.o.
PIERWSZY KROK DO SAMODZIELNOŚCI - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży.
ul. Piotrkowska 89,
90-423 Łódź
85
11.
"EGO" Centrum Edukacji i Doradztwa - Adam Sikora
Nowe horyzonty - kompleksowe wsparcie młodzieży usamodzielniającej się
ul. Szczecińska 74,
91-222 Łódź
85
12.
Provider PPHU Paweł Ceńkar
Obraz wielkopolanina 50+
ul. Ligotka 1,
46-100 Namysłów
84,5
13.
Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych
EQ kluczem do aktywności zawodowej-kształtowanie i stymulowanie umiejętności społecznych kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych
ul. Głęboka 4/35,  
61-553 Poznań
84
14.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie
Przez KIS do zatrudnienia
ul. Wrocławska 39,
63-200 Jarocin
82,5
15.
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Aktywnym łatwiej – szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
ul. Rejtana 54,
63-400 Ostrów Wielkopolski
82,5
16.
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Sukces jest w naszych rękach - podniesienie kwalifikacji osób po 50 roku życia
ul. Rejtana 54,
63-400 Ostrów Wielkopolski
82,5
17.
Fundacja Razem
Bliżej ulicy - bliżej pomocy
ul. Beethovena 10,
58-300 Wałbrzych
80,5
18.
Pilska Izba Gospodarcza
"Spadochroniarze wkraczają na rynek pracy"
ul. Grunwaldzka 2,
64-920 Piła
79,5
19.
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Charytatywnych
Młodzież w organizacjach pozarządowych!!!
ul. Szewska 9,
61-760 Poznań
78
20.
POZASZKOLNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
MAMA NA ETACIE
ul. Sienkiewicza 33 D/8, 42-500 Będzin
77,5
21.
Pogotowie Społeczne
Streetworking jako pierwszy krok do reintegracji społeczno - zawodowej
ul. Bydgoska 6/7,
61-123 Poznań
77
22.
Stowarzyszenie Nasza Alternatywa
Alternatywy dla młodzieży z wielkopolski
ul. Jana Pawła II 6,
64-100 Leszno
76,5
23.
Agencja Pracy Tymczasowej "FDS" s.c.
Lepsze życie
os. Rusa 130/36,
61-245 Poznań
76,5
24.
Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.
Chcę pracować - program rozwoju zawodowego po 50 roku życia
Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
76
25.
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Bez barier
Białężyce 32,
62-300 Września
76
26.
COMBIDATA Poland sp. z o.o.
Aktywne życie po pięćdziesiątce
ul. Emilii Plater 12,
81-777 Sopot
73
27.
Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L
Teatracje
ul. Keplera 4H/3,
60-158 Poznań
71,5
28.
ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Analiza sytuacji osób długotrwale bezrobotnych i osób powyżej 50 roku życia na wielkopolskim rynku pracy
ul. Grunwaldzka 5,
99-300 Kutno
70,5
29.
Happy Now
PWS - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
ul. Słowackiego 27/8a, 60-822 Poznań
63,5