Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 7.2.2

data publikacji: 17-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 19-23.01.2009 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.2/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

LISTA RANKINGOWA w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Miejsce
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Adres
Średnia
ocen
1.
Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
Ekonomia społeczna … ? - Już wiem!
ul. Jana Pawła II 6,
61-139 Poznań
85,5
2.
Stowarzyszenie Liderów Wiejskich
EDUKACJA ANIMATORÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
ul. Przedszkolna 6,
42-100 Kłobuck
66