Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 7.3

data publikacji: 17-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 19-23.01.2009 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.3/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Miejsce
Tytuł projektu
Nazwa beneficjenta
Adres
Średnia
ocen
1.
PUSZCZYKOWO Z INICJATYWĄ
FUNDACJA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
ul. Lipowa 6A,
62-040 Puszczykowo
82,5
2.
AKTYWNOŚĆ LIDERÓW SPOSOBEM NA POZYTYWNĄ ZMIANĘ - zwiększenie uczestnictwa 30 mieszkańców Gminy Piaski, Połaniec i Krobia w życiu społecznym swojej gminy.
Stowarzyszenie "Dziecko"
ul. Bojanowskiego 14A,
63-800 Gostyń
64