Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Obowiązujący wzór deklaracji wekslowej oraz weksla

data publikacji: 24-03-2009

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu w zakładce ważne dokumenty, jak również w załącznikach do dokumentacji konkursowych dla konkursów ogłoszonych w 2009 roku (załącznik 5.10) wzoru deklaracji wystawcy weksla in blanco, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż poprawnym
i obowiązującym jest wzór weksla w układzie tabelarycznym oraz deklaracja wystawcy weksla in blanco.