Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu

data publikacji: 01-04-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, iż w związku z dezaktualizacją harmonogramu realizacji projektu dopuszczalne jest przesunięcie okresu realizacji projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Jednakże w przypadku projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX zmiany w harmonogramie dotyczące skrócenia lub wydłużenia okresu realizacji i wynikające ze specyfiki działalności placówek oświatowych (np. zaplanowanie przerwy wakacyjnej) można wprowadzać dopiero po podpisaniu ww. umowy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zastrzega jednak, iż niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian w pozostałych punktach wniosku przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.