Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2009 | Kwiecień | Lista rankingowa 7.3

Lista rankingowa 7.3

data publikacji: 01-04-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 02.03.2009 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.3/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Miejsce
Tytuł projektu
Nazwa beneficjenta
Adres
Średnia
ocen
1.
MAKSYMALNA RADOŚĆ W BUKU
Fundacja Aktywności Lokalnej
ul. Lipowa 6A,
62-040 Puszczykowo
89,5
2.
MAKSYMALNA RADOŚĆ W KLESZCZEWIE
Fundacja Aktywności Lokalnej
ul. Lipowa 6A,
62-040 Puszczykowo
87
3.
MAKSYMALNA RADOŚĆ W ŚMIGLU
Fundacja Aktywności Lokalnej
ul. Lipowa 6A,
62-040 Puszczykowo
83
4.
MAKSYMALNA RADOŚĆ W DOPIEWIE
Fundacja Aktywności Lokalnej
ul. Lipowa 6A,
62-040 Puszczykowo
81
5.
MAKSYMALNA RADOŚĆ W KOSTRZYNIE
Fundacja Aktywności Lokalnej
ul. Lipowa 6A,
62-040 Puszczykowo
80