Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2009 | Kwiecień | Lista rankingowa 9.5

Lista rankingowa 9.5

data publikacji: 01-04-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniu 16.02.2009 r., w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.5/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Lp.
Beneficjent
Siedziba
Tytuł
Liczba punktów
1.
Fundacja
 "Twoja Przyszłość"
ul. Piaskowa 35
62-050 Mosina
Wiem i potrafię więcej-edukacja w czasie wolnym
104,5 pkt.
2.
Urząd Miejski Trzcianki
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka
Trzcianka na drodze
e-Rozwoju
82,0 pkt.
3.
Kępińska Szkoła Języków
ul. Poniatowskiego 16
63-600 Kępno
Do Europy tylko
 z poliglotami - angielski dla dzieci ze wsi i małych miejscowości
82,0 pkt.
4.
Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach
ul. Poznańska 78
62-023 Kamionki
Doskonalenie kwalifikacji strażackich gwarancją bezpieczeństwa wsi
81,5 pkt.
5.
ENDORFINA - Studio Form Ruchu
ul. Roberta Kocha 27
64-200 Wolsztyn
Taniec współczesny
77,0 pkt.
6.
Kępińska Szkoła Języków
ul. Poniatowskiego 16
63-600 Kępno
Kwalifikacje dla najmłodszych i ich rodziców. Lepszy start z Juniorem
75,5 pkt.
7.
Fundacja
"Zakłady Kórnickie"
Plac Niepodległości 49
62-035 Kórnik
Mały Przewodnik po Kórniku - Wsparcie edukacyjne dzieci z terenów popegeerowskich
73,5 pkt.