Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2009 | Kwiecień | Lista rankingowa 9.2

Lista rankingowa 9.2

data publikacji: 02-04-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 11.02-13.02.2009 r., w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.2/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Lp.
Beneficjent
Siedziba
Tytuł
Liczba punktów
1.
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
al. Niepodległości 2
64-920 Piła
Wyższe szanse - wsparcie szkolnictwa zawodowego
w powiecie pilskim
74,5pkt.