Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2009 | Kwiecień | Lista rankingowa 9.3

Lista rankingowa 9.3

data publikacji: 02-04-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 12.02-13.02.2009 r., w ramach konkursu otwartego numer POKL/9.3/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego. LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.

Lp.
Beneficjent
Siedziba
Tytuł
Liczba punktów
1.
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
ul. Gnieźnieńska 28
62-300 Września
Program formalnego potwierdzenia kwalifikacji
w zawodzie operator maszyn
 i urządzeń przemysłu spożywczego
85,5pkt.
2.
RT Project
Robert Jankowicz
ul. Bobrzyńskiego 41a/39
30-348 Kraków
E-learning dla szkół
72,0 pkt.
3.
Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych AWANGARDA
Ligia Pawelec
ul. Grzybowa 56
65-130 Zielona Góra
Lepsza perspektywa zawodowa
66,0 pkt.