Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2009 | Kwiecień | Lista rankingowa 9.4

Lista rankingowa 9.4

data publikacji: 03-04-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 16.02.2009 r., w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.4/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

 

Lp.
Beneficjent
Siedziba
Tytuł
Liczba uzyskanych punktów
1.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica
w Pile
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
Kwalifikacje do
nauczania wiedzy
o społeczeństwie na poszczególnych etapach kształcenia
88,5 pkt.
2.
Wielkopolska Akademia Nauki
i Rozwoju Jakub Michałowski
ul. Urbanowska 32/4
60-647 Poznań
Nowoczesna szkoła-kreatywne zarządzanie
i kierowanie. Projekt szkoleń dla kadry zarządzającej
 i administrującej poznańskimi placówkami oświatowymi.
71,0 pkt.
3.
NS Konsulting
Sp. z o.o.
ul Szwejka 79
20-713 Lublin
Kompetentni
Pracownicy Oświaty
68,0 pkt.