Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL

data publikacji: 08-04-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż z uwagi na obowiązek zapewnienia zgodności projektu z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi, w tym z zasadą równych szans, Instytucja Zarządzająca opublikowała dokument pt. „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Dokument ten ma ułatwić projektodawcom wdrażanie zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji projektu.

Plik do pobrania: