Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 9.1.1

data publikacji: 08-04-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 09.02-12.02.2009 r., w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.1.1/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 9.1, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Lp.
Beneficjent
Siedziba
Tytuł
Liczba punktów
1.
Przedszkole Bajka
ul. Podgórna 5
64-720 Lubasz
Mamo, tato chcę do przedszkola. Program upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie Lubasz.
102,0 pkt.
2.
Gmina Baranów
ul. Rynek 21
63-604 Baranów
Uśmiech dziecka
95,5 pkt.
3.
M-TERM Michał Napierała
ul. Tysiąclecia 2
62-010 Pobiedziska
Szansa dla najmłodszych
91,0 pkt.
4.
Gmina Kórnik
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
Utworzenie Punktu Przedszkolnego we wsi Radzewo, Gmina Kórnik – szansą na lepszy start
90,0 pkt.
5.
Gmina Gniezno
ul. Reymonta 2
62-200 Gniezno
"Czym skorupka za młodu nasiąknie…"
89,5 pkt.
6.
Gmina Kórnik
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
Utworzenie Punktu Przedszkolnego we wsi Pierzchno, Gmina Kórnik - pierwszym krokiem w lepszą przyszłość
84,0 pkt.
7.
Urząd Gminy Krzemieniowo
ul. Dworcowa 34
64-120 Krzemieniewo
Dobry start dla naszych milusińskich
83,0 pkt.
8.
Przedszkole nr.2 im. Misia Uszatka
w Trzemesznie
ul. Bolesława Chrobrego 8
62-240 Trzemeszno
Nasze przedszkole-przyjazne
 i otwarte dla wszystkich dzieci
 i ich rodziców
83,0 pkt.
9.
Małgorzata Dubisz-Piotrowska "Skrzaty"
os. Orła Białego 58
61-251 Poznań
Janko Da Vinci. Od przedszkola do Profesora.
75,5 pkt.