Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Komisja Oceny Projektów 7.2.2

data publikacji: 14-04-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.2/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej odbędzie się w dniach 06-29.05.2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.