Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 9.1.1

data publikacji: 15-04-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, które trafiły do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, odbywających się w dniu 30.03.2009 r., w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.1.1/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 9.1, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Lp.
Beneficjent
Siedziba
Tytuł
Liczba punktów
1.
Miasto i Gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
Edukacja przedszkolna na dobry początek
86,5 pkt.