Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualna wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych

data publikacji: 16-04-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 1 kwietnia br. obowiązuje Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 4.3 (wersja on-line). Wersja off-line, po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą PO KL, będzie dostępna do pobrania na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl. Ponadto informujemy, iż do dnia 20 kwietnia br. (włącznie) obowiązuje okres przejściowy, w którym dopuszczalne jest korzystanie z poprzedniej wersji Generatora. Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA 4.3) została wyposażona w możliwość importowania treści wniosków wygenerowanych w dotychczasowej wersji GWA. Po 20 kwietnia br. Projektodawcy są zobowiązani składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektu wygenerowane w nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA 4.3). Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż po 20 kwietnia 2009 r. wnioski sporządzone w poprzedniej wersji Generatora (GWA 3.2) będą bezwzględnie odrzucane.