Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowelizacja dokumentów programowych

data publikacji: 21-04-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zostały opublikowane nowe wersje następujących dokumentów programowych:

  • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (obowiązują od dnia 1 kwietnia 2009 r.) 
  • Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (obowiązują od dnia 1 kwietnia 2009 r.) 
  • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (obowiązują od dnia 1 kwietnia 2009 r.).


Powyższe dokumenty są dostępne do pobrania na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty.