Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dla Beneficjentów dotycząca prowadzenia korespondencji

data publikacji: 22-04-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o obowiązku stosowania przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujących logotypów Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stosowanych listownikach. Dodatkowo w przypadku korespondencji prowadzonej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu wymagane jest zamieszczenie w nagłówku pisma numeru KSI nadanego wnioskowi oraz tytułu projektu, którego dotyczy sprawa.