Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 9.1.2

data publikacji: 28-04-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 28.01-10.02.2009 r., w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.1.2/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 9.1, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Lp.
Beneficjent
Siedziba
Tytuł
Liczba punktów
1.
Gmina Baranów
ul. Rynek 21
63-604 Baranów
Dajmy szansę
92,0 pkt.
2.
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
ul. 1 Maja 1
63-800 Gostyń
"Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu"
90,0 pkt.
3.
Urząd Miasta
i Gminy Pobiedziska
ul. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska
Gmina Pobiedziska przyjazna dzieciom
87,0 pkt.
4.
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Aleje Niepodległości 2
64-920 Piła
Mini Uniwersytet - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół obszaru szkolnictwa gimnazjalnego w gminach powiatu pilskiego
85,5 pkt.
5.
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Aleje Niepodległości 2
64-920 Piła
Mini Uniwersytet - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół obszaru szkolnictwa gimnazjalnego w miastach
i gminach powiatu pilskiego
83,0 pkt.
6.
Gimnazjum nr 6
w Koninie
ul. Bydgoska 2a
62-510 Konin
Wpływ kopalni węgla brunatnego na stan środowiska
i życia mieszkańców subregionu konińskiego
81,5 pkt.
7.
Europejski Instytut Edukacji Informatycznej
w Nowym Sączu
ul. Mikołaja Reja 20
33-300 Nowy Sącz
Wsparcie uczniów
z powiatu pleszewskiego
81,0 pkt.
8.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Zespołem Downa Społeczna Podstawowa Szkoła Specjalna
ul. Ognik 20 C
60-386 Poznań
Komunikacja alternatywna dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością
80,5 pkt.
9.
Gmina Kuślin
ul. E. Sczanieckiej 4
64-316 Kuślin
Krok za krokiem do lepszego jutra
79,5 pkt.
10.
Urząd Miejski
w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica
rozwiń umysł, ducha, ciało
79,0 pkt.
11.
Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska Jarosław Jastrzębski Spółka jawna
ul. Lipowa 1
63-322 Gołuchów
Szansa na piątkę
75,5 pkt.
12.
Gmina Gołuchów
ul. Czajki 6
64-000 Kościan
Wieś też chce do UE
75,5 pkt.