Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyniki obrad Komisji ds. przyznawania pomocy stypendialnej

data publikacji: 30-04-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 13 marca 2009 r. zakończyły się obrady Komisji ds. przyznawania pomocy stypendialnej uczniom szczególnie uzdolnionym w ramach projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotowa Komisja oceniła łącznie 1037 wniosków uczniów o przyznanie stypendium, co pozwoliło na wyłonienie 553 stypendystów. Ponadto, w wyniku oceny wszystkich wniosków została utworzona lista rezerwowa 233 wniosków uczniów o przyznanie stypendium.

  • Lista stypendystów w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL (PDF)
  • Lista rezerwowa (PDF)