Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja na temat zwolnienia podatkowego w ramach Działania 6.2

data publikacji: 30-04-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 21 kwietnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów), Dz. U. 2009 nr 62 poz. 509. Powyższe rozporządzenie rozwiązuje kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych środków przyznawanych uczestnikom projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.