Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż firma CBS Ultex Ankieter Sp. z o.o. zakończyła realizację zleconego przez Instytucję Pośredniczącą badania ewaluacyjnego pt.: „Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL” przeprowadzonego z pracownikami Wydziału Funduszy Unii Europejskiej w terminie wrzesień- listopad 2008 roku.

Celem badania była ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym systemu monitorowania) oraz ocena WUP pod kątem przygotowania i kompetencji kadry do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem PO KL.

Plik do pobrania: