Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

przedłużeniu posiedzenia KOP 6.1.1

data publikacji: 15-05-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych złożonych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dla Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów zostaje przedłużony do dnia 29 maja 2009r.