Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sprostowanie dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL

data publikacji: 22-05-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pragnie sprostować informację dotyczącą możliwości realizowanych typów projektów w ramach konkursu otwartego PO KL/6.1.2/1/09 zawartą w ogłoszeniu prasowym z dnia 22 maja 2009 r. Zgodnie z Planem działania dla Priorytetu VI na rok 2009 r. istnieje możliwość składania wniosków obejmujących:

  • projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, w tym: 
    • upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, 
    • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań.


Pozostałe informacje dotyczące ww. konkursu otwartego nie ulegają zmianie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl