Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Alokacja oraz stan zakontraktowania środków

data publikacji: 25-05-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia tabelę obrazującą alokację oraz stan zakontraktowania środków na dzień 30.04.2009 r. Poniższe dane dotyczą konkursów ogłoszonych w 2008 r.

Działanie/
Poddziałanie
Alokacja
Stan zakontraktowania
6.1.1
17 481 225,00 zł
16 614 423,36 zł
6.1.2
4 855 896,00 zł
4 855 896,46 zł
6.2
14 070 254,00 zł
12 465 005,54 zł
6.3
1 595 513,00 zł
1 326 634,79 zł
7.2.1
14 453 144,00 zł
13 528 592,93 zł
7.2.2
8 671 886,00 zł
7 270 881,08 zł
7.3
5 781 257,00 zł
2 831 929,60 zł
8.1.1
47 985 394,00 zł
44 143 996,09 zł
8.1.2
16 896 266,00 zł
12 584 167,89 zł
8.1.3
1 148 946,00 zł
1 040 665,06 zł
8.2.1
6 758 506,00 zł
4 101 969,50 zł
9.1.1
12 931 366,00 zł
13 195 711,79 zł
9.1.2
25 601 370,00 zł
24 431 825,53 zł
9.2
27 426 187,00 zł
14 336 100,85 zł
9.3
9 829 038,00 zł
8 951 750,43 zł
9.4
5 152 319,00 zł
5 269 105,42 zł
9.5
7 577 565,00 zł
6 049 976,96 zł
9.5 pilotaż
400 000,00 zł
343 508,33 zł