Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowe wersje Wytycznych w ramach PO KL

data publikacji: 26-05-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zostały opublikowane nowe wersje następujących Wytycznych:

  • Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (obowiązują od dnia 1 kwietnia 2009 r.) 
  • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (obowiązują od dnia 23 kwietnia 2009 r.)


Powyższe dokumenty są dostępne do pobrania na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty.