Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca zastępczego numeru PESEL

data publikacji: 02-06-2009

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dnia 11 lutego 2009 r. dotyczącej możliwości nadania zastępczego numeru PESEL dla uczestników projektów w ramach PO KL, którzy nie posiadają przedmiotowego numeru, WUP w Poznaniu powiadamia, iż Beneficjenci zainteresowani otrzymaniem sztucznie wygenerowanego numeru są zobowiązani przesłać zamieszczony w załączniku Formularz zgłoszenia konieczności nadania numeru.

Do pobrania: