Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Działania 9.4

data publikacji: 23-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu:

Tytuł projektu: Efektywne zarządzanie systemem oświaty w gminie Krotoszyn
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Kołłątaja 7,
63-700 Krotoszyn
Wartość projektu: 99 257,60 zł.
Wartość dofinansowania: 84 368,96 zł.
Liczba zdobytych punktów: 105,5 pkt.
Data podpisania umowy: 19.01.2009 r.

Tytuł projektu: Język angielski – kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nauczania początkowego z terenu województwa wielkopolskiego.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile
ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła
Wartość projektu: 1 395 000,00 zł.
Wartość dofinansowania: 1 185 750,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 98 pkt.
Data podjęcia uchwały: 12.02.2009 r. (Uchwała Nr 2230/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego).

Tytuł projektu: „Edukacja informatyczna dla nauczycieli”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi-Kurs” Sp. z o.o., ul. Winna 2a, 61-658 Poznań
Wartość projektu: 332 697,60 zł
Wartość dofinansowania: 282 792,96 zł
Liczba zdobytych punktów: 97,5 pkt.
Data podpisania umowy: 04.02.2009

Tytuł projektu: Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej w województwie wielkopolskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EURONAUKA” Andrzej Czubaj, ul. Harcerska 18, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 1 105 719,99 zł
Wartość dofinansowania: 939 862,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 99,0 pkt.
Data podpisania umowy: 01.10.2009

Tytuł projektu: Edukacja Przyszłości. Kursy doskonalące dla nauczycieli z województwa wielkopolskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoleniowiec Sp. z o.o., ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
Wartość projektu: 999 904,98 PLN
Wartość dofinansowania: 849 919,23 PLN
Liczba zdobytych punktów: 89,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08.10.2009

Tytuł projektu: Uczymy dorosłych na odległość
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4-6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 366 666,66 zł
Wartość dofinansowania: 311 666,66 zł
Liczba zdobytych punktów: 95 pkt.
Data podpisania umowy: 17.11.2009

Tytuł projektu: Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Konin/Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie, ul. Fikusowa 8, 62-502 Konin
Wartość projektu: 437 158,12 zł
Wartość dofinansowania: 371 584,40 zł
Liczba zdobytych punktów: 94,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08.12.2009 

Tytuł projektu: Pomagając innym pomagamy sobie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4-6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 368 820,00 zł
Wartość dofinansowania: 313 497,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 91 pkt.
Data podpisania umowy: 07.12.2009

Tytuł projektu: Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EURONAUKA” Andrzej Czubaj, ul. Harcerska 18, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 630 095,29 zł
Wartość dofinansowania: 535 581,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 88,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08.01.2010

Tytuł projektu: Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Konin/Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie, ul. Fikusowa 8, 62-502 Konin
Wartość projektu: 437 158,12 zł
Wartość dofinansowania: 371 584,40 zł
Liczba zdobytych punktów: 94,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08.12.2009

Tytuł projektu: Pomagając innym pomagamy sobie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4-6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 368 820,00 zł
Wartość dofinansowania: 313 497,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 91 pkt.
Data podpisania umowy: 07.12.2009

Tytuł projektu: Trener – drugi zawód nauczyciela
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki, ul. Michałowo 15, 61-314 Poznań
Wartość projektu: 618 976,48 zł
Wartość dofinansowania: 526 130,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 95,5 pkt.
Data podpisania umowy: 02.02.2010