Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 6.1.1

data publikacji: 27-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: „Specjalista ds. Kadr i Płac, nowy zawód – lepsza przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Doradztwo w zakresie pozyskiwania Dotacji Unijnych, ul. Pierwszej Brygady 35/501, 73-110 Stargard Szczeciński
Wartość projektu: 204 635,05 zł
Wartość dofinansowania: 204 635,05 zł
Liczba zdobytych punktów: 96,5 pkt.
Data podpisania umowy: 14.01.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Dopiewo pozostających bez zatrudnienia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: I&D STUDIO 2 ANNA Kępińska – Frąckowiak, ul. Świerszcza 23, Skórzewo, 60-185 Poznań
Wartość projektu: 239 745,00 zł
Wartość dofinansowania: 239 745,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 101,5 pkt.
Data podpisania umowy: 20-08-2009 r.

Tytuł projektu: „Kierunek praca - warsztaty doskonalenia zawodowego dla osób 45+”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: DEA KONSULTING Izabela Tokarska,
ul. Marii Konopnickiej 6/4, 60-771 Poznań
Wartość projektu: 494 944,00 zł
Wartość dofinansowania: 494 944,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 106,5 pkt.
Data podpisania umowy: 07-09-2009.

Tytuł projektu: „Nowy fach w rękach”.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite
Wartość projektu: 304 420,00 zł
Wartość dofinansowania: 304 420,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 102 pkt
Data podpisania umowy: 21.09.2009r.

Tytuł projektu: Do aktywnych świat należy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „Primatt” Mateusz Goliński, ul. Szkolna 1 B, 62-001 Zielątkowo
Wartość projektu: 688 620,00 PLN
Wartość dofinansowania: 688 620,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 106,5 pkt.
Data podpisania umowy: 22.09.2009

Tytuł projektu: „Start do pracy – rozwój karier zawodowych mieszkańców w wieku 45+ w powiatach regionu wielkopolskiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Samorządności i Regionalizmu, ul. Kozia 11/15, 99-400 Łowicz
Wartość projektu: 532 956,50 zł
Wartość dofinansowania: 532 956,50 zł
Liczba zdobytych punktów: 106,5 pkt.
Data podpisania umowy: 15.09.2009r.

Tytuł projektu: „Mobilne Centrum Doradczo - Psychologiczne”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkolenia, Doradztwo Zawodowe KWANT Sp. z o.o., ul. Seneki 6, 60-461 Poznań.
Wartość projektu: 674 849,20 zł
Wartość dofinansowania: 674 849,20 zł
Liczba zdobytych punktów: 109 pkt.
Data podpisania umowy: 28.09.2009

Tytuł projektu: Zdobądź pracę dzięki nowym kwalifikacjom! – wsparcie dla osób powyżej 45 roku życia
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Poradnictwa Zawodowego „EURONAUKA”
Wartość projektu: 301 023,40 PLN
Wartość dofinansowania: 301 023,40 PLN
Liczba zdobytych punktów: 111,50 pkt.
Data podpisania umowy: 01.10.2009

Tytuł projektu: Nowe umiejętności – szansą na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Prywatne Centrum Języków Obcych ”ATB”
Wartość projektu: 885 422,50 PLN
Wartość dofinansowania: 885 422,50 PLN
Liczba zdobytych punktów: 106,5 pkt.
Data podpisania umowy: 29.09.2009

Tytuł projektu: Zdobądź pracę dzięki nowym kwalifikacjom!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Poradnictwa Zawodowego „EURONAUKA”
Wartość projektu: 798 833,60 PLN
Wartość dofinansowania: 798 833,60 PLN
Liczba zdobytych punktów: 100,50 pkt.
Data podpisania umowy: 02.10.2009r.

Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje - zielonym światłem na drodze do zatrudnienia
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Kształcenia Zawodowego Hanna Gąsiorowska
Wartość projektu: 662 146,00 PLN
Wartość dofinansowania: 662 146,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 106,0 pkt.
Data podpisania umowy: 02.10.2009

Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje - zielonym światłem na drodze do zatrudnienia dla osób powyżej 45 roku życia
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Kształcenia Zawodowego Hanna Gąsiorowska
Wartość projektu: 333 767,00 PLN
Wartość dofinansowania: 333 767,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 105,5 pkt.
Data podpisania umowy: 02.10.2009

Tytuł projektu: MOBILNY KADROWY – NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE – NOWA FORMA ZATRUDNIENIA – NOWA SZANSA NA RYNKU PRACY
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu: 401 462,00 PLN
Wartość dofinansowania: 401 462,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 103 pkt.
Data podpisania umowy: 08.10.2009r.

Tytuł projektu: „Kurs Przedstawiciela Handlowego i Prawo Jazdy – Twoim drogowskazem na drodze do zatrudnienia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich, ul. Czerwonego Krzyża 14/4, 63-000 środa Wielkopolska
Wartość projektu: 831 255,00 zł
Wartość dofinansowania: 831 255,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 105,5 pkt.
Data podpisania umowy: 02-10-2009 r.

Tytuł projektu: Przełam bariery - wróć na rynek pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTODRIVE”, ul. Kazimierza Jarochowskiego 39a/7, 60-248 Poznań,
Wartość projektu: 681 663,00 PLN
Wartość dofinansowania: 681 663,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 105,0 pkt.
Data podpisania umowy: 08.10.2009

Tytuł projektu: Spraw by 45+ stało się Twoim atutem na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi-Kurs” Sp. z o.o.
Wartość projektu: 602 022,56 PLN
Wartość dofinansowania: 602 022,56 PLN
Liczba zdobytych punktów: 108 pkt.
Data podpisania umowy: 08.10.2009r.

Tytuł projektu: „POTRZEBY PRACODAWCÓW A KWALIFIKACJE OSÓB BEZROBOTNYCH – ZMIANY DLA ROZWOJU RYNKU PRACY W REGIONIE KONIŃSKIM”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu: 178 504,00 PLN
Wartość dofinansowania: 178 504,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 101,50 pkt.
Data podpisania umowy: 08.10.2009r.

Tytuł projektu: ”My kobiety!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte Casino 53, 20-705 Lublin
Wartość projektu: 902 424,00 zł
Wartość dofinansowania: 902 424,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 100 pkt.
Data podpisania umowy: 13.10.2009

Tytuł projektu: „Szkolenia zawodowe – kluczem do sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Biuro Handlowe „EUROCONSULT” Zdzisław Lara, Os. Rusa 134/18, 61-245 Poznań
Wartość projektu: 1 007 960,90 zł
Wartość dofinansowania: 1 007 960,90 zł
Liczba zdobytych punktów: 100,5 pkt.
Data podpisania umowy: 28.10.2009

Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje – lepszy start”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Biuro Handlowe „EUROCONSULT” Zdzisław Lara, Os. Rusa 134/18, 61-245 Poznań
Wartość projektu: 1 070 680,73 zł
Wartość dofinansowania: 1 070 680,73 zł
Liczba zdobytych punktów: 111 pkt.
Data podpisania umowy: 28.10.2009

Tytuł projektu: Postaw na doświadczenie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi-Kurs” Sp. z o.o.
Wartość projektu: 522 020,00 zł
Wartość dofinansowania: 522 020,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 108 pkt.
Data podpisania umowy: 28.10.2009

Tytuł projektu: „Praca na miarę Twoich potrzeb. Elastyczne i alternatywne formy zatrudnienia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 837 972,76 zł
Wartość dofinansowania: 837 972,76 zł
Liczba zdobytych punktów: 102 pkt.
Data podpisania umowy: 05.11.2009

Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Strzelecka 20/8a, 61-846 Poznań
Wartość projektu: 896 785,12 zł
Wartość dofinansowania: 896 785,12 zł
Liczba zdobytych punktów: 103,5 pkt.
Data podpisania umowy: 09.12.2009.

Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Strzelecka 20/8a, 61-846 Poznań
Wartość projektu: 896 785,12 zł
Wartość dofinansowania: 896 785,12 zł
Liczba zdobytych punktów: 103,5 pkt.
Data podpisania umowy: 09.12.2009.

Tytuł projektu: „Rynek pracy silny kadrą – szkolenia dla instytucji rynku pracy z Południowej Wielkopolski”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów wielkopolski
Wartość projektu: 523 172,85 zł
Wartość dofinansowania: 523 172,85 zł
Liczba zdobytych punktów: 100,00 pkt.
Data podpisania umowy: 06. 04. 2010 r.

Tytuł projektu: „Doskonalsza Kadra – Doskonalsze Usługi”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży,
Ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 368 235,00 zł
Wartość dofinansowania: 312 999,75 zł
Liczba zdobytych punktów: 79,5 pkt.
Data podpisania umowy: 20-04-2010 r.