Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 6.1.3

data publikacji: 12-08-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zatwierdził w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych – projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektów systemowych:

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
Tytuł projektu: „Nowa perspektywa”
Data przyznania dofinansowania: 26.05.2009
Wartość projektu: 1 880 932,70 zł.
Przyznana kwota dofinansowania: 1 880 932,70 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie
Tytuł projektu: „Aktywność drogą do zatrudnienia czyli od A do Z”
Data przyznania dofinansowania: 26.05.2009
Wartość projektu: 2 057 975,40 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 057 975,40 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Kole
Tytuł projektu: „Pokonaj bezrobocie”
Data przyznania dofinansowania: 26.05.2009
Wartość projektu: 2 966 576,90 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 966 576,90 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach
Tytuł projektu: „Aktywni na rynku pracy”
Data przyznania dofinansowania: 22.05.2009
Wartość projektu: 1 401 542,40 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 401 542,40 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
Tytuł projektu: „Perspektywa”
Data przyznania dofinansowania: 20.05.2009
Wartość projektu: 3 528 420,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 3 528 420,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Śremie
Tytuł projektu: „Bądź gotowy dziś…do zmian”
Data przyznania dofinansowania: 26.05.2009
Wartość projektu: 1 487 827,92 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 487 827,92 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Pile
Tytuł projektu: „Mój wybór – moja przyszłość”
Data przyznania dofinansowania: 26.05.2009
Wartość projektu: 2 587 273,20 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 587 273,20 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
Tytuł projektu: „AKTYWNI”
Data przyznania dofinansowania: 19.05.2009
Wartość projektu: 2 295 756,80 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 295 756,80 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie
Tytuł projektu: „Aktywizacja – Praca”
Data przyznania dofinansowania: 26.05.2009
Wartość projektu: 1 175 509,00 zł.
Przyznana kwota dofinansowania: 1 175 509,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy
Tytuł projektu: „Zaplanuj swoją przyszłość”
Data przyznania dofinansowania: 18.05.2009
Wartość projektu: 2 077 731,10 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 077 731,10 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie
Tytuł projektu: „Krok do sukcesu”
Data przyznania dofinansowania: 19.05.2009r.
Wartość projektu: 1 240 111,96 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 240 111,96 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Tytuł projektu: „Aktywność – kluczem do sukcesu”
Data przyznania dofinansowania: 18.05.2009r.
Wartość projektu: 2 063 110,90 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 063 110,90 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim
Tytuł projektu: „Równe szanse”
Data przyznania dofinansowania: 14.05.2009
Wartość projektu: 2 889 312,60 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 889 312,60 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
Tytuł projektu: „Od bierności do aktywności”
Data przyznania dofinansowania: 14.05.2009
Wartość projektu: 2 220 553,20 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 220 553,20 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Koninie
Tytuł projektu: „Nie zmarnuj szansy”
Data przyznania dofinansowania: 14.05.2009
Wartość projektu: 5 465 907,20 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 5 465 907,20 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Tytuł projektu: „Lepsze jutro”
Data przyznania dofinansowania: 13.05.2009
Wartość projektu: 5 517 306,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 5 517 306,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie
Tytuł projektu: „Twój wybór Twój sukces”
Data przyznania dofinansowania: 13.05.2009
Wartość projektu: 1 272 803,30 zł.
Przyznana kwota dofinansowania: 1 272 803,30 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie
Tytuł projektu: „Aktywna postawa szansa na zatrudnienie”
Data przyznania dofinansowania: 13.05.2009
Wartość projektu: 2 130 689,60 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 130 689,60 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie
Tytuł projektu: „Lepsza praca”
Data przyznania dofinansowania: 13.05.2009
Wartość projektu: 2 003 622,08 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 003 622,08 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Turku
Tytuł projektu: „Aktywni na rynku pracy!”
Data przyznania dofinansowania: 29.05.2009
Wartość projektu: 2 043 996,92 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 043 996,92 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie
Tytuł projektu: „Nowe perspektywy”
Data przyznania dofinansowania: 29.05.2009
Wartość projektu: 1 361 879,40 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 361 879,40 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.
Tytuł projektu: „Bądź aktywny”
Data przyznania dofinansowania: 02.06.2009r.
Wartość projektu: 1 163 903,70 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 163 903,70 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Tytuł projektu: „Dobry start – lepsze jutro”
Data przyznania dofinansowania: 02.06.2009r.
Wartość projektu: 2 523 425,78 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 523 425,78 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
Tytuł projektu: ”Powrót” - readaptacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy”
Data przyznania dofinansowania: 10.06.2009
Wartość projektu: 1 340 133,90 zł.
Przyznana kwota dofinansowania: 1 340 133,90 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu
Tytuł projektu: „Inwestycje w Kapitał Ludzki podstawowym gwarantem sukcesu”
Data przyznania dofinansowania: 12.06.2009
Wartość projektu: 1 425 418,65 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 418 894,90 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie
Tytuł projektu: „Przyszłość z perspektywami”
Data przyznania dofinansowania: 15.05.2009
Wartość projektu: 1 473 524,80 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 473 524,80 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
Tytuł projektu: „Człowiek najlepszą inwestycją”
Data przyznania dofinansowania: 12.06.2009r.
Wartość projektu: 2 098 143,90 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 098 143,90 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży
Tytuł projektu: „Nasze wsparcie – Twoja aktywność – Twój sukces”
Data przyznania dofinansowania: 12.06.2009r.
Wartość projektu: 1 367 613,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 367 613,00 zł.

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie
Tytuł projektu: „Krok do kariery”
Data przyznania dofinansowania: 04.06.2009
Wartość projektu: 2 108 699,60 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 108 699,60zł.

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
Tytuł projektu: „Zainwestuj w siebie!”
Data przyznania dofinansowania: 05.06.2009
Wartość projektu: 2 247 729,50 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 247 729,50 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej
Tytuł projektu: „Postaw na przyszłość”
Data przyznania dofinansowania: 24.07.2009
Wartość projektu: 1 571 887,70 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 571 887,70 zł