Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.1.1

data publikacji: 27-10-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zostały podpisane umowy ramowe w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z następującymi Beneficjentami:

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraszewicach, ul. Wieluńska 57, 63-522 Kraszewice
Wartość projektu: 55 381,54 zł
Wartość dofinansowania: 49 566,48 zł
Data podpisania aneksu: 22.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywne jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu, ul. Kieniewicza 19, 64-915 Jastrowie
Wartość projektu: 195 752,93 zł
Wartość dofinansowania: 175 198,87 zł
Data podpisania aneksu: 22.05.2009 r.

Tytuł projektu: „AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM SZANSĄ NA NOWE ŻYCIE”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk
Wartość projektu: 117 942,66 zł
Wartość dofinansowania: 105 558,68 zł
Data podpisania aneksu: 29.05.2009 r.

Tytuł projektu: „CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku, ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko
Wartość projektu: 80 055,51 zł
Wartość dofinansowania: 71 649,68 zł
Data podpisania aneksu: 26.05.2009 r.

Tytuł projektu: „WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WSRÓD KOBIET I MĘŻCZYZN Z TERENU GMINY OLSZÓWKA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce, ul. Olszówka 15, 62-641 Olszówka
Wartość projektu: 31 255,63 zł
Wartość dofinansowania: 27 973,79 zł
Data podpisania aneksu: 26.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Uwierz w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach, Przybysławice 42, 63-440 Raszków
Wartość projektu: 109 721,90 zł
Wartość dofinansowania: 98 201,10 zł
Data podpisania aneksu: 20.05.2009 r.

Tytuł projektu: „O lepszą jakość życia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
Wartość projektu: 60 755,61 zł
Wartość dofinansowania: 54 376,27 zł
Data podpisania aneksu: 29.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Fabryka Umiejętności”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz
Wartość projektu: 151 507,80 zł.
Wartość dofinansowania: 135 599,48 zł.
Data podpisania aneksu: 29.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Trampolina”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, ul. Konińska 4, 62-700 Turek
Wartość projektu: 188 450,11 zł.
Wartość dofinansowania: 168 662,85 zł.
Data podpisania aneksu: 29.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 24, 62-300 Września
Wartość projektu: 278 000,00 zł.
Wartość dofinansowania: 248 810,00 zł.
Data podpisania aneksu: 29.05.2009 r.

Tytuł projektu: Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września
Wartość projektu: 786 853,99 zł.
Wartość dofinansowania: 704 234,33 zł.
Data podpisania aneksu: 29. 05.2009 r.

Tytuł projektu: „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp., ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 D, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Wartość projektu: 90 570,60 zł
Wartość dofinansowania: 81 060,69 zł
Data podpisania aneksu: 15.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Skuteczne wsparcie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno
Wartość projektu: 122 455,33 zł
Wartość dofinansowania: 109 597,52 zł
Data podpisania aneksu: 20.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Nie bój się nie lękaj-wypłyń na głębię” – daj sobie pomóc
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie, ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo
Wartość projektu: 36 862,37 zł
Wartość dofinansowania: 32 991,82 zł
Data podpisania aneksu: 29.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów
Wartość projektu: 598 705,33 zł
Wartość dofinansowania: 535 841,27 zł
Data podpisania aneksu: 26.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Inwestuję w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
Wartość projektu: 140 917,10 zł
Wartość dofinansowania: 126 120,80 zł
Data podpisania umowy: 14.05.2009 r.

Tytuł projektu: „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWE MOŻLIWOŚCI”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie, Pl. Wolności 19, 64-820 Szamocin
Wartość projektu: 71 250,08 zł.
Wartość dofinansowania: 63 768,82 zł.
Data podpisania aneksu: 29.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Trampolina”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, ul. Konińska 4, 62-700 Turek
Wartość projektu: 188 450,11 zł.
Wartość dofinansowania: 168 662,85 zł.
Data podpisania aneksu: 29.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Można inaczej, można więcej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo
Wartość projektu: 30 165,37 zł.
Wartość dofinansowania: 26 998,01 zł.
Data podpisania aneksu: 21.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywny zyskuje dwa razy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wlkp. 126, 63-840 Krobi
Wartość projektu: 117 975,98 zł
Wartość dofinansowania: 105 588,50 zł
Data podpisania aneksu: 03.06.2009 r.

Tytuł projektu: Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, ul. Dworcowa 10, 62-095 Murowana Goślina
Wartość projektu: 129 576,96 zł
Wartość dofinansowania: 115 971,38 zł
Data podpisania aneksu: 08.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Pozytywne zmiany”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń
Wartość projektu: 120 190,48 zł.
Wartość dofinansowania: 107 570,48 zł.
Data podpisania aneksu: 08.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców gminy Wyrzysk”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku, ul. Bydgoska 38, 89-300 Wyrzysk.
Wartość projektu: 121 759,02 zł.
Wartość dofinansowania: 108 974,32 zł.
Data podpisania aneksu: 08.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywna integracja w Gminie Drawsko”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
Wartość projektu: 65 543,11 zł
Wartość dofinansowania: 58 661,08 zł
Data podpisania umowy: 23.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Kierunek aktywność”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek
Wartość projektu: 152 204,47 zł
Wartość dofinansowania: 136 223,00 zł
Data podpisania aneksu: 25.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Krok w przód”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich, ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie
Wartość projektu: 76 190,48 zł
Wartość dofinansowania: 68 190,48 zł
Data podpisania umowy: 23.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Wykorzystaj swoją szansę!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin
Wartość projektu: 984 912,35 zł
Wartość dofinansowania: 881 496,55 zł
Data podpisania aneksu: 26.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Razem łatwiej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
Wartość projektu: 80 948,51 zł
Wartość dofinansowania: 72 448,92 zł
Data podpisania aneksu: 17.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan
Wartość projektu: 110 539,10 zł
Wartość dofinansowania: 98 932,49 zł
Data podpisania aneksu: 17.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Teraz Ty”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 63-220 Kotlin
Wartość projektu: 60 981,05 zł
Wartość dofinansowania: 54 578,04 zł
Data podpisania aneksu: 02.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Być albo nie być na rynku pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Obywatelska 4, 62-800 Kalisz
Wartość projektu: 910 643,89 zł
Wartość dofinansowania: 815 026,29 zł
Data podpisania aneksu: 02.07.2009 r.

Tytuł projektu: „W STRONĘ AKTYWNOŚCI”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 48 358,01 zł
Wartość dofinansowania: 43 280,42 zł
Data podpisania aneksu: 03.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Krok do przodu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie zs w Słuszkowie, Słuszków 27, 62-831 Korzeniew
Wartość projektu: 25 359,98 zł
Wartość dofinansowania: 22 697,18 zł
Data podpisania umowy: 15.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Edukacja ku samodzielności – propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w mieście Gnieźnie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 521 808,81 zł
Wartość dofinansowania: 467 018,88 zł
Data podpisania aneksu: 16.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywna integracja w Gminie Drawsko”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
Wartość projektu: 65 543,11 zł
Wartość dofinansowania: 58 661,08 zł
Data podpisania umowy: 23.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Dać szansę Młodym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek
Wartość projektu: 55 689,48 zł
Wartość dofinansowania: 49 842,08 zł
Data podpisania aneksu: 17.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Nowe Umiejętności – Nowe Możliwości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Rynek 36, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 242 347,47 zł
Wartość dofinansowania: 216 900,99 zł
Data podpisania umowy: 03.07.2009 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE PERZÓW”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie, Perzów 78, 63-642 Perzów
Wartość projektu: 51 567,88 zł
Wartość dofinansowania: 46 153,25 zł
Data podpisania umowy: 17.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Twój wybór – Twoja szansa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz
Wartość projektu: 165 173,95 zł
Wartość dofinansowania: 147 830,69 zł
Data podpisania aneksu: 25.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych, niezaradnych życiowo i ich rodzin z miasta i gminy Szamotuły – SZANSA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach, ul. Dworcowa 24, 64-500 Szamotuły
Wartość projektu: 149 517,41 zł
Wartość dofinansowania: 133 818,08 zł
Data podpisania aneksu: 15.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Moja szansa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance, Os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka
Wartość projektu: 196 184,45 zł
Wartość dofinansowania: 175 585,08 zł
Data podpisania aneksu: 15.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Razem w przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie, ul. 5-go Stycznia 47, 64-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 100 253,23 zł
Wartość dofinansowania: 89 726,64 zł
Data podpisania umowy ramowej: 02.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Bądźmy partnerami”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach, ul. Powstańców Wielkopolskich 23, 64-510 Wronki
Wartość projektu: 96 300,00 zł
Wartość dofinansowania: 86 188,50 zł
Data podpisania aneksu: 29.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Szansa na lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku, ul. Długa 1a, 62-110 Damasławek
Wartość projektu: 43 998,29 zł
Wartość dofinansowania: 39 378,47 zł
Data podpisania aneksu: 16.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Szansa na lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków
Wartość projektu: 94 731,33 zł
Wartość dofinansowania: 84 784,54 zł
Data podpisania aneksu: 06.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew
Wartość projektu: 57 496,56 zł
Wartość dofinansowania: 51 459,42 zł
Data podpisania aneksu: 18.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Wspólnie Aktywni”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice
Wartość projektu: 47 247, 86 zł
Wartość dofinansowania: 42 286,83 zł
Data podpisania aneksu: 17.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Integrujemy Sulmierzyce”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach, ul. Rynek 12, 62-750 Sulmierzyce
Wartość projektu: 16 992,34 zł.
Wartość dofinansowania: 15 208,15 zł.
Data podpisania umowy: 09.06.2009 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE WĄGROWIEC”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Cysterska 25, 62-100 Wągrowiec
Wartość projektu: 126 727,98 zł.
Wartość dofinansowania: 113 421,54 zł.
Data podpisania aneksu: 15.06.2009 r.

Tytuł projektu: „ROZPOCZĄĆ NA NOWO”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połajewie, ul. Obornicka 6, 64-710 Połajewo
Wartość projektu: 61 554,37 zł
Wartość dofinansowania: 55 091,16 zł
Data podpisania aneksu: 03.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa kobiet”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie, Blizanów, 62-814 Blizanów
Wartość projektu: 78 292,63 zł
Wartość dofinansowania: 70 071,90 zł
Data podpisania umowy: 15.07.2009 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE BRALIN”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin
Wartość projektu: 57 633,52 zł
Wartość dofinansowania: 51 582,00 zł
Data podpisania aneksu: 23.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Wartość projektu: 45 019,92 zł
Wartość dofinansowania: 40 292,83 zł
Data podpisania aneksu: 02.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Ty też masz szansę”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie – Kolonii, Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków
Wartość projektu: 23 260,91 zł
Wartość dofinansowania: 20 818,51 zł
Data podpisania umowy: 09.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Razem przeciw wykluczeniu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 244 500,00 zł
Wartość dofinansowania: 218 827,50 zł
Data podpisania aneksu: 09.07.2009 r.

Tytuł projektu: „DAJMY SOBIE SZANSĘ –INTEGRACJA poprzez ROZWÓJ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
Wartość projektu: 60 607,95 zł
Wartość dofinansowania: 54 244,12 zł
Data podpisania aneksu: 17.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywni żyją lepiej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie, ul. Centralna 8, 63-012 Dominowo
Wartość projektu: 26 844,82 zł
Wartość dofinansowania: 24 026,11 zł
Data podpisania aneksu: 21.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki
Wartość projektu: 70 585,63 zł
Wartość dofinansowania: 63 174,14 zł
Data podpisania aneksu: 20.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Edukacja – integracja – zatrudnienie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Reymonta 2, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 43 039,53 zł
Wartość dofinansowania: 38 520,38 zł
Data podpisania umowy: 02.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Bezpieczna przystań”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy, ul. Karola Libelta 4, 62-130 Gołańcz
Wartość projektu: 86 037,34 zł
Wartość dofinansowania: 77 003,42 zł
Data podpisania aneksu: 24.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 220 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 196 900,00 zł
Data podpisania umowy: 24.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Uwierz w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie, ul. Kolska 5, 62-640 Grzegorzew
Wartość projektu: 39 896,87 zł
Wartość dofinansowania: 35 707,70 zł
Data podpisania umowy: 15.07.2009 r.

Tytuł projektu: „TWOJA SZANSA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie, ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin
Wartość projektu: 231 284,58 zł
Wartość dofinansowania: 206 999,70 zł
Data podpisania aneksu: 18.06.2009

Tytuł projektu: „Stop bezrobociu – chcę pracować!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wlkp.
Wartość projektu: 112 733,04 zł
Wartość dofinansowania: 100 896,07 zł
Data podpisania umowy: 25.06.2009 r.

Tytuł projektu: „SZANSA NA LEPSZE ŻYCIE”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie, ul. Kobylińska 10A, 63-700 Krotoszyn
Wartość projektu: 291 137,35 zł
Wartość dofinansowania: 260 567,93 zł
Data podpisania aneksu: 25.06.2009 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH KOBIET W GMINIE STĘSZEW”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew¬
Wartość projektu: 118 100,29 zł
Wartość dofinansowania: 105 699,76 zł
Data podpisania aneksu: 30.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Pomocna dłoń”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp., ul. Mickiewicza 58, 64-761 Krzyż Wlkp.
Wartość projektu: 67 750,52 zł
Wartość dofinansowania: 60 636,72 zł
Data podpisania umowy: 22.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujściu, ul. Wojska Polskiego 12, 64-850 Ujście
Wartość projektu: 97 776,89 zł
Wartość dofinansowania: 87 510,32 zł
Data podpisania aneksu: 21.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, ul. Kwiatowa 5, 64-920 Piła
Wartość projektu: 454 711,53 zł
Wartość dofinansowania: 406 966,82 zł
Data podpisania aneksu: 03.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja Wągrowczan – Równe Szanse”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec
Wartość projektu: 187 986,35 zł
Wartość dofinansowania: 168 247,78 zł
Data podpisania aneksu: 22.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Pomagając innym - pomagam sobie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, ul. Sportowa 9c, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 293 428,57 zł
Wartość dofinansowania: 262 618,57 zł
Data podpisania aneksu: 23.07.2009 r.

Tytuł projektu: Program wyrównawczo-edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno „Job gatew@y”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie, ul. T. Kościuszki 35, 62-240 Trzemeszno
Wartość projektu: 109 619,60 zł
Wartość dofinansowania: 98 109,54 zł
Data podpisania aneksu: 24.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 238 884,76 zł
Wartość dofinansowania: 213 801,86 zł
Data podpisania umowy: 24.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Bądź aktywna i zaradna tam gdzie mieszkasz”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, ul. Wolności 1, 62-045 Pniewy
Wartość projektu: 76 840,00 zł
Wartość dofinansowania: 68 771,80 zł
Data podpisania aneksu: 24.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywna integracja w gminie Rychwał”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale, Plac Wolności 21, 62-571 Rychwał
Wartość projektu: 97 300, 60 zł
Wartość dofinansowania: 87 084,04 zł
Data podpisania umowy: 08.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywność drogą do sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków
Wartość projektu: 68 317,18 zł
Wartość dofinansowania: 61 143,88 zł
Data podpisania aneksu: 24.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywne postawy – dobry krok w przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, ul. Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn
Wartość projektu: 37 146,54 zł
Wartość dofinansowania: 33 246,15 zł
Data podpisania aneksu: 17.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Gen. D. Chłapowskiego 28, 64-010 Krzywiń
Wartość projektu: 81 187,47 zł
Wartość dofinansowania: 72 662,79 zł
Data podpisania umowy: 09.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Tarnówka”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka
Wartość projektu: 29 373,35 zł
Wartość dofinansowania: 26 289,14 zł
Data podpisania aneksu: 17.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Wierzbinek”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku, ul. Wierzbinek 40A, 62-619 Wierzbinek
Wartość projektu: 82 511,30 zł
Wartość dofinansowania: 73 847,61 zł
Data podpisania aneksu: 19.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Droga do pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie, ul. Kujańska 3, 77-424 Zakrzewo
Wartość projektu: 28 662,03 zł
Wartość dofinansowania: 25 652,52 zł
Data podpisania aneksu: 22.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Zainwestuj w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach, ul. Rynek 4, 63-760 Zduny
Wartość projektu: 73 112,95 zł
Wartość dofinansowania: 63 436,09 zł
Data podpisania aneksu: 06.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Otwarci na aktywność”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. Grochowskiego 17, 77-400 Złotów
Wartość projektu: 170 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 152 150,00 zł
Data podpisania umowy: 15.07.2009 r.

Tytuł projektu: „POMOC – AKTYWIZACJA – WSPARCIE (PAW)”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań
Wartość projektu: 3 843 261,83 zł
Wartość dofinansowania: 3 439 719,34 zł
Data podpisania aneksu: 03.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Twoja aktywność – Twój rozwój”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan
Wartość projektu: 98 363,66 zł
Wartość dofinansowania: 88 035,48 zł
Data podpisania umowy: 08.07.2009 r.

Tytuł projektu: „System wsparcia dla osób objętych pomocą społeczną”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek
Wartość projektu: 35 592,49 zł
Wartość dofinansowania: 31 855,28 zł
Data podpisania umowy: 08.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
Wartość projektu: 62 829,00 zł
Wartość dofinansowania: 56 231,95 zł
Data podpisania aneksu: 03.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Radzę sobie lepiej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, Pl. Zielony 1, 62-004 Czerwonak
Wartość projektu: 84 663,27 zł
Wartość dofinansowania: 75 773,63 zł
Data podpisania aneksu: 16.06.2009 r.

Tytuł projektu: „W drodze do aktywności”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy, ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica
Wartość projektu: 103 081,70 zł
Wartość dofinansowania: 92 258,12 zł
Data podpisania aneksu: 05.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu, ul. Sienkiewicza 4, 63-020 Zaniemyśl
Wartość projektu: 70 522,84 zł.
Wartość dofinansowania: 63 117,94 zł.
Data podpisania aneksu: 03.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Twój krok w przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny
Wartość projektu: 64 880,89 zł
Wartość dofinansowania: 58 068,40 zł
Data podpisania umowy: 05.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Szansa na przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo
Wartość projektu: 113 971,27 zł
Wartość dofinansowania: 102 004,29 zł
Data podpisania aneksu: 12.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Razem możemy więcej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7, 63-233 Jaraczewo
Wartość projektu: 60 515,41 zł
Wartość dofinansowania: 54 161,29 zł
Data podpisania umowy: 12.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Z EFS pokonamy trudności”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Poznańska 1, 62-650 Kłodawa
Wartość projektu: 99 324,52 zł
Wartość dofinansowania: 88 895,44 zł
Data podpisania aneksu: 12.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Barwny horyzont”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkopolskim, ul. Wichury 11, 63-130 Książ Wielkopolski
Wartość projektu: 88 927,89 zł
Wartość dofinansowania: 79 590,46 zł
Data podpisania aneksu: 09.06.2009 r.

Tytuł projektu: „OTWARTA DROGA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka
Wartość projektu: 71 104,80 zł
Wartość dofinansowania: 63 638,80 zł
Data podpisania aneksu: 05.06.2009 r.

Tytuł projektu: „AKTYWNOŚĆ NASZĄ SZANSĄ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie, ul. Gimnazjalna 8c, 63-430 Odolanów
Wartość projektu: 126 674,78 zł
Wartość dofinansowania: 113 373,93 zł
Data podpisania umowy: 12.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Tacy sami”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska
Wartość projektu: 158 600,13 zł
Wartość dofinansowania: 141 947,12 zł
Data podpisania aneksu: 04.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywnym być”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Wartość projektu: 90 852,98 zł
Wartość dofinansowania: 81 313,42 zł
Data podpisania aneksu: 09.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice
Wartość projektu: 52 688,67 zł
Wartość dofinansowania: 47 156,36 zł
Data podpisania aneksu: 03.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Dobry początek”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy, ul. Pułaskiego 21/103, 62-400 Słupca
Wartość projektu: 99 494,34 zł
Wartość dofinansowania: 89 047,43 zł
Data podpisania aneksu: 12.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Równe szanse”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście, ul. Główna 16, 62-571 Stare Miasto
Wartość projektu: 93 000,14 zł
Wartość dofinansowania: 83 235,12 zł
Data podpisania aneksu: 05.06.2009 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE BARANÓW”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów
Wartość projektu: 61 081,64 zł
Wartość dofinansowania: 54 668,07 zł
Data podpisania aneksu: 31.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywność się opłaca”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Mickiewicza 40, 63-100 Śrem
Wartość projektu: 380 722,89 zł
Wartość dofinansowania: 340 746,99 zł
Data podpisania aneksu: 30.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Zmieniamy siebie – aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób i rodzin z terenu gminy Białośliwie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu, ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie
Wartość projektu: 33 518,33 zł
Wartość dofinansowania: 29 998,91 zł
Data podpisania aneksu: 24.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Z nowymi umiejętnościami wchodzimy na rynek pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki
Wartość projektu: 48 322,62 zł
Wartość dofinansowania: 43 248,74 zł
Data podpisania aneksu: 30.07.2009 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE KOBYLA GÓRA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, ul. Świerczewskiego 1, 63-507 Kobyla Góra
Wartość projektu: 42 096,08 zł
Wartość dofinansowania: 37 675,99 zł
Data podpisania umowy: 31.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Usługi socjalne – szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
Wartość projektu: 47 753,16 zł
Wartość dofinansowania: 42 739,08 zł
Data podpisania aneksu: 30.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Dobra perspektywa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
Wartość projektu: 37 507,00 zł
Wartość dofinansowania: 33 568,76 zł
Data podpisania aneksu: 24.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Uwolnij swoje możliwości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu, ul. Kościańska 1, 64-030 Śmigiel
Wartość projektu: 78 041,35 zł
Wartość dofinansowania: 69 847,00 zł
Data podpisania aneksu: 24.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Integracja społeczna poprzez aktywizację zawodową kobiet w powiecie poznańskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: PRO BONO PUBLICO – DLA DOBRA PUBLICZNEGO, ul. Głogowska 176/3, 60-126 Poznań
Wartość projektu: 46 248,00 zł
Wartość dofinansowania: 46 248,00 zł
Data podpisania umowy: 11.08.2009 r.

Tytuł projektu: „Budzik – pobudzanie aktywności wśród społeczności lokalnej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 52 177,84 zł
Wartość dofinansowania: 46 699,17 zł
Data podpisania umowy: 24.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Moja rodzina na rynku pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzycy, ul. Rynek 14/5, 63-330 Dobrzyca
Wartość projektu: 73 114,19 zł
Wartość dofinansowania: 65 437,20 zł
Data podpisania aneksu: 11.08.2009 r.

Tytuł projektu: „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
Wartość projektu: 62 555,07 zł
Wartość dofinansowania: 55 986,79 zł
Data podpisania aneksu: 11.08.2009 r.

Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców gminy Wilczyn”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczynie, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn
Wartość projektu: 68 627,95 zł
Wartość dofinansowania: 61 422,02 zł
Data podpisania aneksu: 24.07.2009 r.

Tytuł projektu: „AKTYWNOŚĆ SZANSĄ TWOJEGO ROZWOJU”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna
Wartość projektu: 103 727,16 zł
Wartość dofinansowania: 92 835,81 zł
Data podpisania umowy: 07.08.2009 r.

Tytuł projektu: „Klucz do sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Wartość projektu: 118 615,75 zł
Wartość dofinansowania: 106 161,10 zł
Data podpisania aneksu: 12.08.2009 r.

Tytuł projektu: „Małymi krokami do sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie, Czermin 47, 63-304 Czermin
Wartość projektu: 39 356,00 zł
Wartość dofinansowania: 35 223,62 zł
Data podpisania umowy: 21.08.2009 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE DĄBIE”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/1, 62-660 Dąbie
Wartość projektu: 68 862,31 zł
Wartość dofinansowania: 61 631,76 zł
Data podpisania aneksu: 20.08.2009 r.

Tytuł projektu: „Partner – system wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno
Wartość projektu: 81 147,19 zł
Wartość dofinansowania: 72 626,74 zł
Data podpisania aneksu: 31.08.2009

Tytuł projektu: „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie, ul. Nowa 4, 64-610 Rogoźno
Wartość projektu: 525 811,90 zł
Wartość dofinansowania: 470 601,65 zł
Data podpisania aneksu: 12.08.2009 r.

Tytuł projektu: „Lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku,
ul. Poznańska 24, 62-620 Babiak
Wartość projektu: 104 458,31 zł
Wartość dofinansowania: 93 490,19 zł
Data podpisania aneksu: 21.09.2009 r.

Tytuł projektu: „Jasna perspektywa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, Brodnica 41, 63-112 Brodnica
Wartość projektu: 33 333,98 zł
Wartość dofinansowania: 29 833,91 zł
Data podpisania aneksu: 18.09.2009 r.

Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Budzenie bezrobotnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie,
ul. Mieleszyn 93, 62-212 Mieleszyn
Wartość projektu: 35 182,30 zł
Wartość dofinansowania: 31 488,16 zł
Data podpisania aneksu: 02-10-2009 r.

Tytuł projektu: „Daj sobie szansę”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Korczaka 5, 64-100 Leszno
Wartość projektu: 346 200,00 zł
Wartość dofinansowania: 346 849,00 zł
Data podpisania aneksu: 19.10.2009