Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.1.2

data publikacji: 14-09-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zostały podpisane umowy ramowe w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z następującymi Beneficjentami:

Tytuł projektu: „TWOJA SZANSA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 466 247,13 zł
Wartość dofinansowania: 417 291,18 zł
Data podpisania aneksu: 26.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Mogę – Potrafię - Teraz”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz
Wartość projektu: 404 087,75 zł
Wartość dofinansowania: 361 658,54 zł
Data podpisania aneksu: 29.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 14a, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 175 690,77 zł
Wartość dofinansowania: 157 243,24 zł
Data podpisania umowy: 19.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Pomocna dłoń – Integracja Zagrożonych Wykluczeniem”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, Aleje Piasta 32, 77-400 Złotów
Wartość projektu: 212 759,50 zł
Wartość dofinansowania: 190 419,75 zł
Data podpisania aneksu: 24.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Lepszy start - wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin
Wartość projektu: 189 794,29 zł
Wartość dofinansowania: 169 865,89 zł
Data podpisania aneksu: 12.06.2009 r.

Tytuł projektu: „BĄDŹMY RAZEM”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Pl. Św. Józefa, 62-800 Kalisz
Wartość projektu: 188 406,60 zł
Wartość dofinansowania: 168 623,91 zł
Data podpisania umowy: 24.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Siłę mam dzięki Wam, ale radze sobie sam…” – budowanie lokalnego systemu wparcia
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno
Wartość projektu: 128 988,00 zł
Wartość dofinansowania: 115 444, 26 zł
Data podpisania umowy: 24.06.2009 r.

Tytuł projektu: „DOGONIĆ MARZENIA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło
Wartość projektu: 264 632,36 zł
Wartość dofinansowania: 236 845,96 zł
Data podpisania umowy: 17.06.2009 r.

Tytuł projektu: „MOGĘ PRACOWAĆ – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w koninie, Aleje 1-go Maja 9, 62-510 Konin
Wartość projektu: 291 762,98 zł
Wartość dofinansowania: 261 127,87 zł
Data podpisania aneksu: 05.06.2009 r.

Tytuł projektu: „EFS szansą dla mnie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Kaźmierczaka 41, 64-000 Kościan
Wartość projektu: 277 283,63 zł
Wartość dofinansowania: 248 168,85 zł
Data podpisania aneksu: 20.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Razem z Tobą będę sobą”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d/1, 63-700 Krotoszyn
Wartość projektu: 230 838,91 zł
Wartość dofinansowania: 206 600,82 zł
Data podpisania aneksu: 12.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
Wartość projektu: 263 931,76 zł
Wartość dofinansowania: 236 218,93 zł
Data podpisania aneksu: 05.06.2009 r.

Tytuł projektu: „TWOJA SZANSA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 466 247,13 zł
Wartość dofinansowania: 417 291,19 zł
Data podpisania aneksu: 26.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywność naszą szansą”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 17, 63-500 Ostrzeszów
Wartość projektu: 171 028,76
Wartość dofinansowania: 153 070,74 zł
Data podpisania aneksu: 25.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, Al. Niepodległości 37, 64-920 Piła
Wartość projektu: 446 446,81 zł
Wartość dofinansowania: 399 569,89 zł
Data podpisania aneksu: 21.05.2009 r.

Tytuł projektu: „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powiatu poznańskiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
Wartość projektu: 729 371,13 zł
Wartość dofinansowania: 652 787,16 zł
Data podpisania aneksu: 17.06.2009 r.

Tytuł projektu: „NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ- Program na rzecz osób niepełnosprawnych i wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze z Powiatu tureckiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, ul. Łąkowa 1, 62-700 Turek
Wartość projektu: 191 436,08 zł
Wartość dofinansowania: 171 335,29 zł
Data podpisania aneksu: 25.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec
Wartość projektu: 228 643,27 zł
Wartość dofinansowania: 204 635,73 zł
Data podpisania aneksu: 13.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Stop wykluczeniu społecznemu w Powiecie Wolsztyńskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5-go stycznia 5, 64-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 202 710,99 zł
Wartość dofinansowania: 181 426,34 zł
Data podpisania aneksu: 05.06.2009 r.

Tytuł projektu: „Rozwijamy nasze szanse”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Plac Kościuszki 4B/7, 64-100 Leszno
Wartość projektu: 202 356,68 zł
Wartość dofinansowania: 181 109,22 zł
Data podpisania aneksu: 24.07.2009

Tytuł projektu: „Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 236 118,86 zł
Wartość dofinansowania: 211 326,38 zł
Data podpisania aneksu: 24.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja życiowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie – jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w Powiecie Szamotulskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1/1, 64-500 Szamotuły
Wartość projektu: 263 991,10 zł
Wartość dofinansowania: 236 272,03 zł
Data podpisania umowy: 30.07.2009 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód
Wartość projektu: 113 322,72 zł
Wartość dofinansowania: 101 423,83 zł
Data podpisania umowy: 21.08.2009

Tytuł projektu: „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 170 785,19 zł
Wartość dofinansowania: 152 852,75 zł
Data podpisania aneksu: 07.09.2009

Tytuł projektu: „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
Wartość projektu: 193 493,25 zł
Wartość dofinansowania: 173 176,46 zł
Data podpisania aneksu: 31.08.2009